dimarts, 24 d’agost de 2010

WILT/TOM SHARPE

subir imagenes

Henry Wilt és un professor que es troba estancat. Dóna classes de literatura a persones que no ho valoren, i per molt que ho intenta no aconsegueix ser cap de departament de l`Escola tècnica on treballa. A més d`esta circumstància, cada cop es distància més d`Eva, la seua dona, qui amb les seues dèries compulsives aconsegueix dur-lo al límit. Eva coneix a una parella americana que tracta de dur-la a un món desconegut de plaers i d`estil de vida.

Tot plegat fa que Wilt es pense posar fi de manera dràstica a la seua relació amb Eva, acció que li durà a experimentar situacions insòlites, al mateix temps que la seua dona s`adona que la "llibertat" es un concepte molt relatiu.

Baix una aparença certament còmica, es tracta d`una parella que per separat tracta de buscar el seu lloc en el món i la fi de les seues frustracions sempre sense deixar de pensar l`un en l`altre.

Henry Wilt es un profesor que se encuentra estancado. Imparte clases de literatura a personas que no lo valoran, y por mucho que lo intenta no consigue ser jefe de departament de la Escuela Técnica donde trabaja. Además de esta circunstancia, cada vez se distancia más de Eva, su mujer, quien con sus manias compulsivas consigue llevarlo al límite. Eva conoce a una pareja americana que trata de llevarla a un mundo desconocido de placeres y de estilo de vida. Todo esto hace que Wilt se plantee poner fin de manera drástica a su relación con Eva, acción que le llevará a experimentar situaciones insólitas, al mismo tiempo que su mujer se da cuenta que "libertad" es un concepto muy relativo.

Bajo una apariencia ciertamente cómica, se trata de una pareja que por separado trata de buscar su lugar en el mundo y el fin de sus frustraciones siempre sin dejar de pensar el uno en el otro.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...